Problemy rodziny patchworkowej: wskazówki dotyczące harmonijnego współżycia

Chociaż w dzisiejszych Niemczech rodziny nuklearne stanowią nadal zdecydowanie największą część form rodzinnych, to liczba rodzin patchworkowych stale rośnie. Ale co właściwie oznacza rodzina patchworkowa? Z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić członkowie rodziny? W naszym …

Problemy rodziny patchworkowej: wskazówki dotyczące harmonijnego współżycia

patchworkfamilie-probleme-ratgeber
 1. Magazyn
 2. »
 3. Rodzice
 4. »
 5. Edukacja dzieci
 6. »
 7. Problemy rodziny patchworkowej: wskazówki dotyczące harmonijnego współżycia
Czym jest rodzina patchworkowa?

Formy rodzinne są obecnie bardzo zróżnicowane. W zakresie rodzin patchworkowych wyróżnia się stepfamilie proste, złożone i złożone.

Jakie są typowe wyzwania rodziny patchworkowej?

W związku z nową sytuacją może pojawić się wiele problemów rodzinnych, które wpływają na codzienne życie. Częstymi wyzwalaczami są obszary problemowe związane z akceptacją, rywalizacją i zazdrością.

Jak osiągnąć harmonijne życie rodzinne?

Aby uniknąć konfliktów, należy zawierać porozumienia i zawierać kompromisy. Daj swojej rodzinie czas, którego potrzebuje.

Chociaż w dzisiejszych Niemczech rodziny nuklearne stanowią nadal zdecydowanie największą część form rodzinnych, to liczba rodzin patchworkowych stale rośnie. Ale co właściwie oznacza rodzina patchworkowa? Z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić członkowie rodziny?

W naszym przewodniku chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat rodzin patchworkowych. Aby to zrobić, najpierw zilustrujemy różne kombinacje. Następnie omówimy, jakie problemy pojawiają się szczególnie często i jak można zawczasu uniknąć konfliktów.

[button]Dalsza literatura na ten temat[/button]

1. rodzina patchworkowa to motley crew

patchworkfamilie formen
Rodzina patchworkowa może wynikać z różnych konstelacji.

WNiemczech prawie co trzecie małżeństwo jest już rozwiedzione. Jeśli w tym związku urodziły się dzieci, to po rozstaniu nieuchronnie powstaje nowa forma rodziny. Podczas gdy niektórzy rodzice są wtedy samotnymi rodzicami, inni szukają nowego partnera, co prowadzi do powstania rodziny pasierbów.

Termin „rodzina patchworkowa” lub „rodzina stepowa” powstał w wyniku zmian w sposobie życia w XX wieku. Według badań Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ) odsetek rodzin patchworkowych w Niemczech wynosi około 7 do 13 %. Tym samym rodzina patchworkowa jest trzecią co do częstości występowania formą rodziny.

Podczas gdy w tak zwanej rodzinie nuklearnej tylko biologiczni rodzice mieszkają razem z dziećmi, w rodzinie patchworkowej mamy do czynienia z kompozycją co najmniej dwóch różnych rodzin.

W odniesieniu do wspólnego zamieszkiwania można wyróżnić różne formy:

 • Rodziny macochy: W tej konstelacji biologiczny ojciec mieszka razem z biologicznym dzieckiem i nową partnerką. Matka biologiczna natomiast mieszka w innym gospodarstwie domowym.
 • Rodzinyojczyma: W tej formie jest dokładnie na odwrót. Tutaj biologiczna matka mieszka razem ze swoim biologicznym dzieckiem i nowym partnerem.
 • Złożone rodziny pasierbów: W tym przypadku zarówno ojciec, jak i matka wnoszą do rodziny co najmniej jedno dziecko biologiczne.
 • Stepfamilie złożone: Tutaj skład jest taki sam jak w stepfamiliach złożonych. Dodatkowo jednak pojawia się biologiczne dziecko, które zostało poczęte w tej nowej konstelacji.

https://www.youtube.com/watch?v=nt6p7X1CZMU

2. dzieci muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji

probleme lösen
Gdy dzieci osiągają wiek dojrzewania, sytuacja zwykle staje się jeszcze trudniejsza.

W niektórych przypadkach wspólne życie w rodzinie patchworkowej może być bardzo harmonijne. Jednak ze względu na nową sytuację z dziećmi i nowymi partnerami, często pojawiają się problemy, które nie występują w rodzinie nuklearnej.

Najczęstszym problemem jest to, że dzieci nie chcą zaakceptować nowego partnera swojego rodzonego rodzica. Postrzegają te osoby jako intruza, który zaburza dotychczasowe współżycie. Uwaga, którą wcześniej otrzymywało tylko dziecko, musi być teraz podzielona.

Dzieciom często bardzo trudno jest przyzwyczaić się do nowego partnerstwa matki lub ojca. Pragną powrotu starej konstelacji rodzinnej, gdyż tam zwykle czuły się bezpieczne i kochane. Z kolei ojczym lub macocha nie są początkowo postrzegani jako opiekunowie.

Kolejnym problemem jest to, jak rodzice biologiczni odnoszą się do siebie nawzajem. W tej relacji zazwyczaj pojawia się zazdrość i zachowania rywalizacyjne. Były partner czasami nie może się pogodzić z tym, że inny mężczyzna lub kobieta wychowuje teraz ich własne dziecko.

Adopcja pasierba

Jeśli naturalny rodzic zmarł lub nie ma już z nim kontaktu, możliwa jest adopcja pasierba. Dzięki temu ojczym lub macocha mają takie same prawa i obowiązki jak rodzic naturalny.

Zwłaszcza w okresie dojrzewania pasierbom szczególnie trudno jest dostosować się do nowej sytuacji. Ponieważ rodzicielstwo w tym wieku zwykle charakteryzuje się wieloma konfliktami, taka okoliczność naturalnie jeszcze bardziej je komplikuje. Pasierbowie nie chcą, aby nowa macocha/ojciec mówili im cokolwiek, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację.

Jednak problemy w związku i problemy rodzinne mogą pojawić się również z powodu problemów finansowych. Ponieważ w większości przypadków przy separacji majątek jest dzielony, zazwyczaj zostaje bardzo mało pieniędzy, aby poradzić sobie z nowym życiem. W szczególności brak pieniędzy często powoduje trudności związane z ograniczonym planowaniem czasu wolnego.

Podsumowując, następujące problemy rodzinne występują szczególnie często w rodzinach patchworkowych:

 • Akceptacja nowego partnera
 • Problemy w relacjach między poszczególnymi członkami rodziny
 • Zazdrość i rywalizacja między byłymi i nowymi partnerami
 • Problemy wychowawcze wynikające z nowej sytuacji rodzinnej
 • Problemy finansowe

Należy pamiętać, że dzieciom nie zawsze jest łatwo należeć do dwóch rodzin. Dlatego potrzebują czasu i spokoju, aby poradzić sobie z nową sytuacją rodzinną.

3. poprawa zachowań społecznych w rodzinie patchworkowej

vorteile patchworkfamilie
Statystycznie dzieci z rodzin patchworkowych mają większe zdolności adaptacyjne i wykazują wyższe zachowania społeczne.

W naszym poradniku chcielibyśmy jednak również zwrócić uwagę na to, że rodzina patchworkowa nie wiąże się tylko z problemami, ale może mieć również wiele zalet.

Największą zaletą tej formy rodziny jest to, że dzieci mają wielu różnych opiekunów, na których mogą się oprzeć. Jeśli na przykład dojdzie do konfliktu z rodzicem naturalnym, z którym mieszkają, mogą zwrócić się zarówno do drugiego rodzica naturalnego, jak i ojczyma lub macochy.

Jeśli nowy partner przyprowadzi do rodziny także inne dzieci, poszczególne dzieci mogą skorzystać z dodatkowych opiekunów. Zyskują rodzeństwo, z którym mogą spędzać czas i któremu mogą się zwierzać.

Według różnych badań, dzieci z rodzin patchworkowych wykazują również większe kompetencje społeczne. Z jednej strony rozwijają umiejętność radzenia sobie z innymi, nieznanymi członkami rodziny i przystosowania się do tej nowej sytuacji. Z drugiej strony uczą się tolerować lub akceptować innych.

Zasadniczo dzieci z rodzin patchworkowych mniej zmagają się też z lękiem przed zmianą. Mają przekonanie, że ta zmiana nie jest tylko na ich niekorzyść, ale może wiązać się także z pozytywnymi aspektami.

4. Wskazówki, jak uniknąć konfliktów i kłótni

Regeln aufstellen
Jasne zasady zapewniają harmonijne współżycie.

Aby uniknąć problemów rodzinnych, istnieje kilka porad i wskazówek, którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić poniżej.

 • Relacja z nowym partnerem i nowym rodzeństwem wymaga czasu. Eksperci uważają, że zrastanie się rodziny patchworkowej może zająć od 5 do 7 lat. Dlatego nie naciskaj i nie zmuszaj swojego dziecka.
 • Ustal jasne zasady postępowania z dziećmi biologicznymi i pasierbem. W ten sposób możesz zapobiec przekraczaniu granic.
 • Wytłumacz dziecku, że nie jest dla Ciebie problemem, jeśli ma regularny kontakt z naturalnym ojcem/matką. Okaż zrozumienie i gotowość do kompromisu. Stawianie drugiego biologicznego rodzica w złym świetle nie ma sensu, a wręcz szkodzi dziecku.
 • Ustal z byłym partnerem, które prawo dostępu jest najlepsze dla dziecka. Należy również wyjaśnić, w jakim stopniu nowy partner ma coś do powiedzenia.
 • Niech dzieci same zdecydują, jak chcą sobie poradzić z nową sytuacją rodzinną. Jeśli będziecie się w to wtrącać, dojdzie czasem do niepotrzebnych kłótni.
 • Szanuj życzenia poszczególnych członków rodziny i włączaj ich do planowania i ustaleń.
 • Mówcieotwarcie o trudnościach i konfliktach. Usiądźcie przy stole, aby je rozwiązać w interesie wszystkich zaangażowanych.

Jeśli problemów nie da się rozwiązać, można oczywiście skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Zajmują się tym poradnie rodzinne prowadzone na przykład przez Caritas. Placówki w pobliżu Ciebie możesz znaleźć tutaj.

5 Dalsza literatura na ten temat

Artykuły powiązane