Mobbing w przedszkolu: jak rozpoznać mobbing wśród dzieci

To, że mobbing ma miejsce w miejscu pracy i w szkole stało się niestety normą. Teraz jednak coraz więcej rodziców skarży się, że mobbing zaczyna się już w przedszkolu. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Jakie …

Mobbing w przedszkolu: jak rozpoznać mobbing wśród dzieci

Mobbing im Kindergarten
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Mobbing w przedszkolu: jak rozpoznać mobbing wśród dzieci
Czy w przedszkolu występuje mobbing?

Dzieci mogą dręczyć inne dzieci tylko wtedy, gdy systematycznie planują swoje działania. Ta umiejętność rozwija się dopiero w wieku około 6 lat.

Jak można rozpoznać mobbing w przedszkolu?

Nie wszystkie konflikty, które mają miejsce w przedszkolu można od razu nazwać mobbingiem. Jeśli jednak niektóre dzieci są regularnie i systematycznie dokuczane przez inne dzieci, zarówno rodzice, jak i wychowawcy powinni interweniować.

Jak można chronić dzieci przed mobbingiem?

Aby chronić dzieci przed mobbingiem, należy otwarcie rozwiązywać konflikty i problemy.

To, że mobbing ma miejsce w miejscu pracy i w szkole stało się niestety normą. Teraz jednak coraz więcej rodziców skarży się, że mobbing zaczyna się już w przedszkolu. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Jakie są objawy mobbingu w przedszkolu?

W naszym poradniku dowiesz się, w jakim stopniu mobbing ma miejsce już u dzieci w przedszkolu. Wyjaśniamy, jak rozpoznać mobbing i dajemy wskazówki, co jako rodzice możecie zrobić przeciwko niemu.

[button]Dalsza literatura na ten temat[/button]

1. „Prawdziwe” znęcanie się zaczyna się dopiero w szkole

Kind wird in Schule gemobbt
Mobbing w szkole stał się dużym problemem.

Termin mobbing pochodzi z drugiej połowy XX wieku i wywodzi się od angielskiego czasownika „to mob”, który oznacza nękanie lub molestowanie. W tym kraju z mobbingiem mamy do czynienia, gdy ludzie celowo i systematycznie krzywdzą innych ludzi fizycznie i/lub emocjonalnie.

Choć w przeszłości w szkole zdarzało się oczywiście dokuczanie, to dziś mobbing przybrał znacznie większe rozmiary.

Ponieważ dzieci zaczynają systematycznie planować swoje działania dopiero od około 6 roku życia, dopiero od tego momentu można mówić o „prawdziwym dręczeniu”. Oznacza to, że dzieci dopiero w okresie szkoły podstawowej zaczynają celowo dokuczać i wykluczać innych kolegów z klasy.

Trzeba jednak przyznać, że już w przedszkolu zdarzają się dzieci, które przejawiają wyraźne zachowania przywódcze. Pozostałe dzieci biegają za tym przywódcą i beztrosko naśladują jego zachowanie. W ten sposób inne dzieci są atakowane i wykluczane z grupy.

2. prawidłowe interpretowanie oznak mobbingu

Kind umarmt Bär und ist traurig
Ofiary mobbingu często są smutne i wycofane
.

Można jednak w tym miejscu powiedzieć, że podstawowe cechy późniejszego mobbingu kształtują się już w wieku przedszkolnym. Bowiem w tym wieku dzieci coraz częściej próbują dochodzić swoich interesów. Jeśli dziecko jest bardzo asertywne ze względu na swój charakter, szybko może dojść do przejęcia władzy nad innymi.

Jednak twierdzenie, że dziecko jest od razu ofiarą mobbingu, jeśli zostanie uderzone lub wyśmiane przez innych w piaskownicy, jest często przesadną reakcją na zwykłe, codzienne sytuacje. To całkiem normalne wśród dzieci, że pojawiają się konflikty, które trzeba rozwiązać. Jest to również ważny etap w procesie rozwoju dzieci.

Jeśli jednak działania te mają miejsce regularnie przez dłuższy czas, zarówno wychowawcy, jak i rodzice powinni przyjrzeć się im bliżej.

Cyberprzemoc

Nowoczesną odmianą mobbingu jest tzw. cyberprzemoc. Tutaj np. koledzy z klasy są obrażani i obnażani za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego. W badaniu JIM Study 2018 przeprowadzonym przez Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (Stowarzyszenie Badań nad Edukacją Medialną Południowy Zachód), 11% chłopców i dziewcząt stwierdza, że wstydliwe/obraźliwe zdjęcia/filmy ich autorstwa zostały już umieszczone w sieci.

Następujące oznaki mogą wskazywać na to, że dzieci są dotknięte mobbingiem w przedszkolu:

 • Dziecko cierpi na zaburzenia snu, niepokój lub depresję.
 • Nie chce już chodzić do przedszkola i naprawdę stawia opór.
 • Często pojawiają się dolegliwości fizyczne, takie jak bóle brzucha, głowy czy mdłości.
 • Dziecko jest bardzo nieśmiałe, lubi bawić się samo i prawie nie angażuje się w kontakty z innymi dziećmi.

Wszystkie te objawy mogą, ale nie muszą świadczyć o tym, że Twoje dziecko padło ofiarą mobbingu w przedszkolu. Przyczyny tych objawów mogą leżeć również np. w traumatycznych przeżyciach, zaburzeniach psychicznych lub problemach rodzinnych.

Rada: W każdym przypadku potraktuj objawy poważnie i porozmawiaj o nich z dzieckiem. Szukaj też kontaktu z wychowawcami i rodzicami innych dzieci.

3. Wczesna ochrona dzieci przed mobbingiem

Mobbing durch Gespräche frühzeitig verhindern
Chroń dzieci przed mobbingiem, zwiększając ich świadomość w tym zakresie za pomocą wybranych materiałów.

Aby chronić dzieci przed mobbingiem, należy jak najwcześniej edukować je w tym zakresie. W pierwszej kolejności oznacza to wyjaśnienie dzieciom zjawiska mobbingu. Należy edukować je na temat tego, jakie zachowania sprawiają, że inne dzieci czują się zastraszane.

Z drugiej strony należy również przedstawić sytuację ofiary. Jak czuje się dziecko, które jest dokuczane i zastraszane przez innych? Co mogę zrobić, gdy widzę, że inne dziecko jest dręczone?

Poruszając tę kwestię, można wzmocnić dzieci i jednocześnie przygotować je do prawdziwego działania. Uczą się, że swoim zachowaniem mogą zranić, a nawet skrzywdzić inne dzieci.

Rada: Edukacja ma ogromny wpływ na pewność siebie dzieci. Im bardziej są one pewne siebie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że staną się później ofiarami mobbingu.

4. współpracować ze świetlicą w trudnych sytuacjach

Kind mit Mutter beim Psychologen
Poruszaj problem otwarcie z wychowawcami.

Jeśli jako rodzic lub rodzina zauważysz, że Twoje dziecko bardzo cierpi z powodu konfliktów w przedszkolu, powinieneś działać jak najszybciej. Już teraz możesz pomóc swojemu dziecku, słuchając go i trwając przy nim. Osobą pierwszego kontaktu w tej sprawie powinni być wychowawcy w przedszkolu.

Porozmawiajcie o tym, jakie objawy wykazuje wasze dziecko i jakie problemy rozpoznajecie za nimi. Wychowawcy mają lepszy przegląd tego, co dzieje się w placówce i jakie zachowania przejawiają poszczególne dzieci.

Ważne: Ponieważ przedszkolaki zwykle nie mają jeszcze wyczucia, jakie zachowania ranią innych, ważne jest ustalenie zasad postępowania ze sobą.

Jeśli nauczyciele jeszcze niczego takiego nie zauważyli, poproś ich o zwrócenie większej uwagi na Twoje dziecko lub na takie sytuacje. To najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, w czym tkwi problem i jakie działania są potrzebne. Czasem warto też wprowadzić innych pedagogów lub psychologów, którzy wiedzą, co robić.

5. dalsza literatura na ten temat

Bestseller No. 2
Mr. Gringle's Magical Wheelchair
 • Gonchar, Natalie (Author)
Bestseller No. 3
Even Bullies Need Friends
 • Paul, Natasha P. V. (Author)

Artykuły powiązane