Darowizny dla dzieci: Możesz przekazać więcej niż pieniądze

Darowizny dla dzieci są ważnym środkiem walki z ubóstwem dzieci i pomocy dzieciom w potrzebie. W Niemczech, w Afryce, jak również w Azji czy Ameryce Południowej jest wiele dzieci, które potrzebują pomocy. Ponieważ jednak nie …

Darowizny dla dzieci: Możesz przekazać więcej niż pieniądze

kinder mit offenen händen bittet um hilfe
  1. Magazyn
  2. »
  3. Dzieci
  4. »
  5. Darowizny dla dzieci: Możesz przekazać więcej niż pieniądze
W jakie rejony trafiają datki dla dzieci?

Darowizny dla dzieci wykorzystywane są na wiele różnych sposobów, dlatego zawsze należy przyjrzeć się bliżej celom, na jakie przeznaczane są poszczególne organizacje przekazujące darowizny.

Czym jest sponsorowanie dzieci?

Zostając sponsorem dziecka, wspierasz je nie tylko czasowo, ale i na stałe. Taką możliwość oferuje między innymi UNICEF.

Czy mogę przekazać również dobra materialne?

Wiele organizacji pomocowych preferuje darowizny pieniężne i zazwyczaj całkowicie odrzuca darowizny rzeczowe ze względu na duży wysiłek logistyczny.

Darowizny dla dzieci są ważnym środkiem walki z ubóstwem dzieci i pomocy dzieciom w potrzebie. W Niemczech, w Afryce, jak również w Azji czy Ameryce Południowej jest wiele dzieci, które potrzebują pomocy. Ponieważ jednak nie zawsze łatwo jest znaleźć renomowane organizacje pomocowe, chcielibyśmy ułatwić Państwu poszukiwania ipokazać różne projekty i możliwości darowizn pieniężnych i rzeczowych.

[button]Dalsza literatura na temat fundraisingu[/button]

1. najwięcej darowizn dla dzieci dociera

Święta to czas darowizn:

Około 1/5 wszystkich darowizn dla dzieci organizacje otrzymują w ostatnim miesiącu roku. Tak więc dobroczynność odgrywa szczególną rolę w okresie Bożego Narodzenia dla wielu osób.

Istnieją liczne firmy, które angażują się w pomoc potrzebującym dzieciom. Choć często są to fundacje, nie oznacza to, że ofiarowane pieniądze rzeczywiście trafiają tam, gdzie są potrzebne.

Generalnie nie zaszkodzi więc przyjrzeć się nieco bliżej danej organizacji pomocowej i nie dać się zaślepić stronom internetowym czy plakatom, na których ogląda się głodne dzieci.

Nawet jeśli większość wszystkich organizacji pomocowych cieszy się dobrą opinią i działa w sposób przejrzysty, to i tak jest oczywiste, że czasami trzeba wydać dużo pieniędzy na zadania biurokratyczne i logistyczne, tak że część, która rzeczywiście dociera do dzieci, jest stosunkowo niewielka.

W zależności od organizacji i realizowanego celu, czasami na zadania administracyjne wydaje się tylko 2% lub 3%. W innych przypadkach jednak odsetek obejmujący reklamę i public relations wynosi 20%, 30% lub więcej.

Wskazówka: Renomowane organizacje pomocowe publikują swoje roczne raporty, dzięki czemu masz możliwość szczegółowego prześledzenia ich wydatków.

2 Te organizacje są dobrym miejscem na zbieranie pieniędzy dla dzieci

Ubóstwo dzieci i praca dzieci to wciąż kwestie, które uświadamiają nam naszą uprzywilejowaną pozycję.
Tym bardziej ważne jest wspieranie pracy ludzi, którzy poświęcają się pomocy dzieciom na całym świecie.

Dlatego w kolejnych częściach chcielibyśmy pokrótce przedstawić Wam kilka organizacji, w których możecie przekazać sensowną darowiznę.

2.1 Deutsches Kinderhilfswerk – Darowizny dla dzieci w Niemczech

Kind sitzt vor einer mit Graffiti beschmierten Wand
Również w Niemczech jest wiele dzieci, które potrzebują pomocy.

Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci od momentu założenia angażuje się w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los na terenie Niemiec. Organizacja ta wspiera wiele różnych projektów w różnych dziedzinach. Przy obecnej okazji dotyczy to również licznych projektów z dziećmi uchodźców.

Organizacja non-profit koncentruje się na zwalczaniu ubóstwa wśród dzieci. Ponieważ jednak duża część tego zjawiska związana jest z brakiem edukacji, Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci wspiera różne projekty, w których dzieci uczą się formułować własne opinie i otrzymują możliwość zabawy.

Więcej informacji o tym, jak przekazać darowiznę na rzecz Niemieckiego Funduszu na rzecz Dzieci, można znaleźć tutaj.

2.2 Kindernothilfe – międzynarodowa pomoc dla dzieci w obszarach kryzysowych

Slums in Indien
W wielu rejonach świata dzieci cierpią z powodu skutków ubóstwa.

Kindernothilfe to chrześcijańska organizacja pomocy dzieciom, która stara się zapewnić przyszłość dzieciom w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Skupia się nie tyle na bezpośredniej pomocy, ale przede wszystkim na pomaganiu dzieciom w pomaganiu sobie, egzekwowaniu praw dziecka i dawaniu dzieciom w potrzebie możliwości długoterminowej poprawy ich sytuacji. Głównym celem jest ochrona dzieci przed przemocą, nędzą i ubóstwem.

Jak przekazać pieniądze bezpośrednio, można dowiedzieć się na stronie głównej Kindernothilfe tutaj.

2.3 Lekarze bez granic – zapewnienie opieki medycznej przez wolontariuszy

Ärztin hilft armen Kindern
Organizacja współpracuje z wieloma wolontariuszami.

Rozpoznawalna na całym świecie organizacja angażuje się w różnych regionach kryzysowych na całym świecie.
Szczególnie dzieci, których układy odpornościowe są jeszcze stosunkowo słabe, cierpią z powodu niedożywienia, złej wody pitnej i braku opieki zdrowotnej.

Médecins Sans Frontières stara się pomóc dzieciom poprzez kompleksowe szczepienia, konkretne programy żywieniowe lub doraźną pomoc w przypadku choroby.

IBAN i BIC konta darowizny Lekarzy bez Granic można znaleźć tutaj.

2.4 UNICEF – pomoc dzieciom na całym świecie w ponad 150 krajach

UNICEF-Begriffe
Organizacja prowadzi również kampanie na rzecz praw dzieci na szczeblu politycznym.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stara się, aby prawa dziecka obowiązywały we wszystkich krajach i aby pomagać dzieciom w potrzebie.

W tym celu UNICEF pracuje zarówno w ramach długoterminowych projektów, aby otworzyć dzieciom możliwości spokojnej i bezpiecznej przyszłości, jak i w sytuacjach, w których potrzebna jest szybka pomoc.

Pracownicy UNICEF pracują, aby zapewnić wszystkim ludziom na świecie dostęp do czystej wody pitnej, ochronę przed przemocą i pracą dzieci oraz opiekę medyczną.

Oprócz bezpośrednich darowizn dla dzieci, UNICEF skupia się na wprowadzaniu zmian na poziomie politycznym.

Na stronie internetowej UNICEF-u masz możliwość sponsorowania dziecka poprzez comiesięczne wpłaty lub przekazania jednorazowej darowizny dla dzieci. Oprócz sponsorowania dziecka, można również wybrać konkretne artykuły pomocowe UNICEF, na które zostaną przeznaczone przekazane pieniądze.
Organizacja wyklucza jednak darowizny rzeczowe.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej z opcjami darowizn.

Uwaga: Pomimo doskonałej przejrzystości, udział kosztów administracyjnych i reklamowych jest stosunkowo wysoki i wynosi nieco poniżej 20 %.

2.5 SOS Wioski Dziecięce – reprezentowane na wszystkich kontynentach

Zadaniem SOS Wios ek Dziecięcych, o czym zapewne wiele osób wie, jest zapewnienie sierotom lub dzieciom porzuconym przez rodziców miejsca do życia. Dzieci mają w ten sposób możliwość przyzwyczajenia się do stałych postaci przywiązania, ponieważ odpowiednia matka z SOS Wioski Dziecięcej mieszka z nimi na stałe.

W sumie każda SOS Wioska Dziecięca składa się z około 50 do 150 osób, aby zapewnić dzieciom rodzaj wiejskiej społeczności. Oprócz tego organizacja zajmuje się edukacją, pomocą medyczną i realizacją praw dziecka.

Możliwości darowizn SOS Wiosek Dziecięcych można znaleźć tutaj. Specjalne informacje na temat darowizn rzeczowych można znaleźć tutaj.

2.6 Niemiecka Akcja Agro – tutaj trafiają Państwa pieniądze

Kind hält ein Schild mit der Aufschrft "I'm hungry" in den Händen
Głód nadal jest jednym z największych problemów świata.

Niemiecka Akcja Rolna (Deutsche Welthungerhilfe ) angażuje się przede wszystkim w ostrą walkę z głodem na obszarach kryzysowych.
Dlatego też w zależności od aktualnej sytuacji zmienia się od czasu do czasu punkt ciężkości.

Poprzez ukierunkowane projekty organizacja pomocowa stara się umożliwić drobnym rolnikom długoterminowe zabezpieczenie ich środków utrzymania, aby w przyszłości mogli lepiej radzić sobie z suszą.

Organizacja ta, działająca w sposób przejrzysty, wydaje stosunkowo niewiele pieniędzy na wydatki administracyjne, jak również na public relations i reklamę, dzięki czemu największa część darowizny trafia do danego projektu.

Możesz przekazać darowiznę tutaj.

2.7 Niemiecka Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi – jak pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi

Co roku w Niemczech u nawet 2000 dzieci diagnozuje się chorobę nowotworową. Mimo że szanse na wyzdrowienie są obecnie bardzo duże, etap ten jest często jednym z najgorszych w życiu wielu rodzin.

Aby móc rozwijać badania i pomagać rodzinom dzieci chorych na raka, organizacja, która jest powiązana z German Cancer Aid, zależy od darowizn.

Odpowiedni link do organizacji można znaleźć tutaj.

Uwaga: Ta lista nie jest wyczerpująca. Istnieje również wiele innych renomowanych organizacji pomocowych.

3. Ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

Steuererklärung an das Finanzamt
Darowizny można odliczyć od podatku.
Czy otrzymam pokwitowanie za darowizny przekazane dla dzieci?

Z reguły wszystkie organizacje pomocowe wydają automatycznie pokwitowanie za darowiznę w wysokości co najmniej 25 euro.

Czy można przekazać darowiznę anonimowo?

W przypadku dzieci zasadniczo mają Państwo możliwość przekazania darowizny anonimowo. W zależności od organizacji obowiązują jednak różne ograniczenia ze względu na ochronę danych.

Dlaczego wiele organizacji pomocowych nie przyjmuje darowizn rzeczowych?

Niestety, w wielu przypadkach wysiłek logistyczny jest większy niż rzeczywista korzyść. Ponadto darowizny niekoniecznie pasują do celu, jaki przyświeca poszczególnym projektom organizacji pomocowej.

Czy mogę przekazać swoje przytulanki?

O możliwościach przekazania miękkich zabawek informujemy w naszym osobnym artykule.

Dary rzeczowe dla domów dziecka są często mile widziane, ponieważ budżet na zabawki jest zazwyczaj bardzo ograniczony.

4 Dalsze lektury na temat fundraisingu

Artykuły powiązane