Post-exam: wskazówki dotyczące procedury i przygotowania

Wakacje są tuż za rogiem, a nauczyciele wpisują ostatnie oceny do kart raportowych. Niektórzy uczniowie kończą rok szkolny z powodzeniem, ale inni nie radzą sobie tak dobrze. W przypadku nieosiągnięcia celu klasowego może być konieczny …

Post-exam: wskazówki dotyczące procedury i przygotowania

nachpruefung
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Post-exam: wskazówki dotyczące procedury i przygotowania
Co to jest egzamin poprawkowy?

Jeśli promocja ucznia jest zagrożona, może on w niektórych przypadkach przystąpić do egzaminu poprawkowego, aby mimo wszystko ukończyć rok szkolny. Egzamin poprawkowy jest możliwy z reguły od 7 klasy w szkołach średnich takich jak Gymnasium czy Realschule.

Jak przebiega egzamin poprawkowy?

Jeśli trzeba poprawić ocenę z przedmiotu pisemnego, jak np. angielski czy matematyka, egzamin poprawkowy jest z reguły pisemny i trwa około dwóch godzin. Z kolei egzaminy ustne trwają tylko około 15 minut i są przeznaczone dla mniej ważnych przedmiotów, takich jak biologia czy religia.

Jak dziecko powinno przygotować się do ponownego egzaminu?

Aby dziecko mogło się odpowiednio przygotować, należy wcześniej zapytać o jego treść. Następnie można wspólnie z dzieckiem opracować plan nauki. Należy pozwolić dziecku na przerwy między zajęciami, aby mogło naładować akumulatory.

Wakacje są tuż za rogiem, a nauczyciele wpisują ostatnie oceny do kart raportowych. Niektórzy uczniowie kończą rok szkolny z powodzeniem, ale inni nie radzą sobie tak dobrze. W przypadku nieosiągnięcia celu klasowego może być konieczny ponowny egzamin.

W tym artykule dowiesz się, kiedy ponowny egzamin jest możliwy i przydatny, a w jakich przypadkach lepiej jest powtórzyć rok szkolny. Ponadto podajemy wskazówki, jak dziecko powinno najlepiej przygotować się do ponownego egzaminu.
[button]Literatura dotycząca przygotowania do matury[/button]

1. ponowny egzamin to druga szansa

Podstawa prawna
Regulacje dotyczące egzaminów uzupełniających w szkole są bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach związkowych. W wielu krajach związkowych w Niemczech uczniowie szkół średnich mają jednak pod pewnymi warunkami możliwość przystąpienia do ponownego egzaminu, aby uniknąć konieczności powtarzania klasy. Nie ma jednak ogólnego prawa do takiego egzaminu.

Po długim i intensywnym roku szkolnym większość uczniów z utęsknieniem czeka na sześciotygodniowe wakacje letnie, kiedy to mogą wreszcie odpocząć i spędzić dużo czasu z przyjaciółmi i rodziną.

Niestety jednak nie każdy uczeń może tak beztrosko cieszyć się tymi wakacjami. Ci bowiem, którzy nie osiągną celu klasowego nie są przenoszeni na kolejny rok szkolny, przez co poprzedni muszą powtarzać. Rodzice dowiadują się w okolicach Wielkanocy w tzw. „niebieskim liście”, że przeniesienie jest zagrożone. W wielu przypadkach problem ten jest widoczny już w sprawozdaniu półrocznym.

Jeśli uczniowie nie zdążą poprawić oceny w ciągu roku szkolnego, pojawia się ostatnia szansa na pozbieranie się – egzamin uzupełniający. Jeśli uczeń ma na świadectwie ocenę „niedostateczną” z maksymalnie dwóch przedmiotów, może przystąpić do egzaminu uzupełniającego z jednego z nich.

Warunkiem ponownego egzaminu jest oczywiście możliwość poprawy oceny w taki sposób, aby uczeń mógł uzyskać promocję. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców o takiej możliwości bezpośrednio po konferencji sprawozdawczej i wynikającym z niej obliczeniu oceny.

2. przystąpić do ponownego egzaminu lub powtarzać rok szkolny – decyzja w zależności od sytuacji

mobbing in der schule
Jeśli dziecko jest zastraszane przez kolegów w klasie, powtarzanie roku szkolnego może oznaczać nową szansę.

Powtórki można zdawać w każdej szkole średniej, tzn. w Gymnasium, Realschule, Hauptschule lub Gesamtschule. W wielu krajach związkowych jest to możliwe już od 7 klasy. Również osoby, które nie zdały matury, mogą to zmienić, przystępując do ponownego egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu uzupełniającego ma na celu uchronienie ucznia przed koniecznością powtarzania całego roku szkolnego. Na początku odsiadka może wydawać się zniechęcająca, ale w niektórych przypadkach może być nawet rozsądniejszą alternatywą.

Na przykład, jeśli uczeń ma dość słabe oceny nie tylko z matematyki i niemieckiego, ale także z wielu innych przedmiotów, to egzamin poprawkowy nie pomoże w poprawieniu wyników z tych wszystkich przedmiotów. Nawet jeśli uczeń początkowo otrzyma promocję, to w kolejnej karcie raportowej problemy znów będą widoczne.

Niektórzy uczniowie mają niższe oceny również dlatego, że nie czują się dobrze w klasie. Nie mają odwagi się pokazać, ponieważ są zastraszani przez innych kolegów z klasy. Znęcanie się może zacząć się już w szkole podstawowej. W tym przypadku pozostanie w tyle może być nawet ulgą.

Jeśli uczeń Gimnazjum nie zda matury, należy bardzo dokładnie rozważyć, czy ponowny egzamin ma sens. Jeśli egzamin ten zostanie zdany, średnia z matury może być na przykład zbyt niska dla planowanego kierunku studiów. Aby osiągnąć wymaganą średnią, może pomóc powtórzenie całego roku szkolnego.

Oczywiście ponowny egzamin jest dobrym sposobem na to, aby mimo wszystko dostać się na kolejny rok szkolny. Jednak jak widać, w niektórych przypadkach powtarzanie roku szkolnego może mieć większy sens.

3. Egzamin poprawkowy może być pisemny lub ustny

schriftliche nachpruefung in der schule
Pisemny egzamin poprawkowy przypomina wymagania testu klasowego.

O egzaminie poprawkowym słyszał prawie każdy student. Ale jak to właściwie działa? Jakie treści są sprawdzane i czy jest to egzamin ustny czy pisemny? I jaka ocena jest po nim widoczna na karcie raportowej?

Z reguły nauczyciele w poszczególnych szkołach sami ustalają treść egzaminu poprawkowego, nie ma jednolitego rozporządzenia. Konferencja decyduje, z jakiego przedmiotu odbędzie się egzamin poprawkowy.

W przypadku głównych przedmiotów, takich jak matematyka, język niemiecki lub angielski, jest to z reguły pisemny egzamin poprawkowy, który jest skonstruowany podobnie jak test klasowy. Uczniowie muszą przystąpić do egzaminu ustnego tylko wtedy, gdy nie uzyskali wystarczających wyników w części pisemnej. W przypadku przedmiotów dodatkowych egzamin powtórkowy jest z reguły wyłącznie ustny.

Jeśli uczeń zda egzamin poprawkowy, ocena ze sprawozdania z odpowiedniego przedmiotu zostaje poprawiona z „słabego” na „dostateczny”. Jeśli uczeń nie zda, musi powtarzać rok szkolny. Jeśli uczeń nie jest zadowolony z oceny, może również odwołać się do szkoły.

Ważne jest jednak, aby odpowiednio się przygotować. Poniżej wyjaśniamy, jak można to najlepiej zrobić.

Wskazówka: Koniecznie zapytaj wcześniej, kiedy zdawany jest egzamin i jaką ocenę trzeba uzyskać.

4. Przygotowanie do egzaminu po zakończeniu nauki – oto jak możesz pomóc swojemu dziecku

maedchen hat frust beim lernen
Bądź przygotowany na frustrację i niechęć co jakiś czas
.

Osoby przystępujące do ponownego egzaminu muszą przygotować się na to, że aby go zdać, konieczna jest intensywna nauka i duża dyscyplina. Dlatego pamiętaj, aby omówić z dzieckiem stopień, w jakim jest na niego gotowe.

Jeżeli wspólnie z całą rodziną zdecydowaliście, że dziecko powinno przystąpić do egzaminu poprawkowego, to zdecydowanie powinniście wspierać je w przygotowaniach do niego.

W dalszej części artykułu chcielibyśmy udzielić kilku wskazówek, jak dobrze się przygotować.

 • Zapytaj o treść egzaminu: Natychmiast po zarejestrowaniu się na egzamin poprawkowy, powinieneś skontaktować się z nauczycielem, u którego odbędzie się egzamin poprawkowy. Dowiedz się, jakie przedmioty wchodzą w skład egzaminu poprawkowego i w jakich obszarach leżą największe słabości.
 • Wspólnie opracujcie plan nauki: Znając dokładne treści, mogą Państwo następnie wspólnie z dzieckiem stworzyć plan nauki. Podzielcie tematy na tygodnie, aby dziecko miało tygodniowy cel do osiągnięcia. Porozmawiajcie też o tym, kiedy i jak długo dziecko powinno się uczyć każdego dnia. Generalnie sensowniejsza jest nauka przez jedną do dwóch godzin dziennie niż spędzanie całego dnia przy biurku w kilka dni.
 • Zaoferujpomoc: Pokaż dziecku, że nie jest samo, ale że stoi za nim cała rodzina. Dlatego na przykład zaproponuj, że od czasu do czasu zrobisz dziecku quiz z materiału do nauki. Im większe zainteresowanie, tym łatwiej będzie Twojemu dziecku.
 • Przewidujprzerwy: Ważne jest, aby nie planować całych wakacji dziecka na naukę. Dziecko potrzebuje przerw od czasu do czasu, aby się zregenerować. Na przykład zaplanuj małe wyjścia lub inne wspólne zajęcia.
 • Szukajcieprofesjonalnej pomocy: Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko nie jest w stanie samodzielnie przepracować materiału, powinieneś odpowiednio wcześnie zacząć szukać korepetytora. Upewnij się jednak, że korepetytor ma odpowiednie kwalifikacje. Tutaj znajdziesz profesjonalnych korepetytorów w swojej okolicy.
 • Złagodzenie presji: Zbliżające się egzaminy mogą wywierać na dzieciach ogromną presję. Zachęcaj swoje dziecko do sumiennego i zdyscyplinowanego przygotowania się do egzaminu. Ale też wyjaśnij mu, że świat będzie się kręcił dalej, nawet jeśli jego wyniki nie będą wystarczające i nie zda egzaminu.

Więcej wskazówek dotyczących przygotowania się do egzaminu po nim znajdziesz w tym filmie na YouTube:

5. te książki pomogą ci przygotować się do matury

Artykuły powiązane