Gotowość szkolna – Czy Twoje dziecko jest gotowe na wielki krok?

Gdy dzieci powoli zbliżają się do ostatniej klasy przedszkola, pojawia się pytanie o gotowość szkolną. Jakich umiejętności potrzebują dzieci, aby móc uczęszczać do szkoły? Jakie są możliwości spełnienia tych wymagań? W naszym artykule dowiesz się, …

Gotowość szkolna – Czy Twoje dziecko jest gotowe na wielki krok?

Kinder basteln mit Erzieherin am Tisch
 1. Magazyn
 2. »
 3. Dzieci
 4. »
 5. Szkoła podstawowa
 6. »
 7. Powrót do szkoły
 8. »
 9. Gotowość szkolna – Czy Twoje dziecko jest gotowe na wielki krok?
Jakie umiejętności obejmuje gotowość szkolna?

Gotowość szkolna obejmuje zarówno zdolności fizyczne, jak i umysłowe, a w szczególności skupia się na stopniu samodzielności.

Jakie kryteria są badane przy określaniu?

Aspekty fizyczne lub zdrowotne, umiejętności społeczne, podstawowe przesłanki poznawcze, umiejętności językowe, podstawowe umiejętności matematyczne i umiejętności emocjonalne.

Czy dziecko może zostać zapisane do szkoły wcześniej?

Rodzice mogą ubiegać się o wcześniejsze zapisanie dziecka do danej szkoły, jeśli w normalnych warunkach dziecko nie zostałoby zapisane do szkoły.

Gdy dzieci powoli zbliżają się do ostatniej klasy przedszkola, pojawia się pytanie o gotowość szkolną. Jakich umiejętności potrzebują dzieci, aby móc uczęszczać do szkoły? Jakie są możliwości spełnienia tych wymagań?

W naszym artykule dowiesz się, kto decyduje o gotowości szkolnej, kiedy zazwyczaj rozważa się zapisanie do szkoły i jakie różne wymagania powinno spełniać dziecko.

Ponadto dowiesz się, kiedy należy rozważyć wcześniejsze zapisanie dziecka do szkoły lub czy ma sens odroczenie go o rok.

[button]Poradnik i szybki test gotowości szkolnej[/button]

1. na gotowość szkolną składa się wiele kryteriów

ein Kind bastelt
Aby móc pójść do szkoły, potrzebne są różne umiejętności.

Aby zostać uznanym za zdolnego do szkoły, przeprowadza się wcześniej badanie rekrutacyjne. Krótki test określa, czy uczęszczanie do przedszkola ma nadal sens, czy też dzieci są gotowe do pójścia do szkoły podstawowej.

Gotowość szkolna obejmuje tutaj zarówno zdolności fizyczne, jak i umysłowe i skupia się w szczególności na stopniu samodzielności. Nawet jeśli niektóre dzieci potrafią już pisać przed pierwszym dniem szkoły, nie musi to oznaczać uznania ich za gotowe do szkoły, jeśli wykazują wyraźne deficyty rozwojowe w innych dziedzinach.

W zależności od kraju związkowego zapisy do szkoły odbywają się w wieku pięciu lub sześciu lat. Data graniczna zapisów szkolnych przypada między 30 czerwca a 30 września. W roku, w którym dzieci kończą sześć lat, rozpoczyna się obowiązek szkolny.

Chociaż wiek ten jest przybliżonym wyznacznikiem gotowości szkolnej, podlega on indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka. Jeśli na przykład występuje brak koncentracji lub braki fizyczne, może to stanąć na przeszkodzie w zapisaniu do szkoły.

Z reguły niewielkie opóźnienia rozwojowe nie prowadzą do odroczenia obowiązku szkolnego.

2 Przegląd poszczególnych obszarów gotowości szkolnej

Obowiązek szkolny:

Zgodnie z art. 7 ustawy zasadniczej państwo jest odpowiedzialne za nadzór nad systemem szkolnym. Formułowanie odpowiednich przepisów należy jednak do krajów związkowych i dlatego różni się w zależności od kraju związkowego.

Nie ma jednoznacznej i jednolitej definicji gotowości szkolnej. W grę wchodzą raczej różne aspekty, które dopiero w całości prowadzą do zakwalifikowania dziecka jako gotowego do szkoły.

Kryteria określania gotowości szkolnej to:

 • aspekty fizyczne lub zdrowotne
 • umiejętności społeczne
 • podstawowe wymagania poznawcze
 • zdolności językowe
 • podstawowe umiejętności matematyczne
 • zdolności emocjonalne

W kolejnych częściach zajmiemy się bardziej szczegółowo poszczególnymi obszarami. Na początek można znaleźć poglądowy filmik na YouTube, w którym wymienione są poszczególne umiejętności.

2.1 Dojrzałość fizyczna

Ein Kind balanciert über einen Baumstamm
Potencjalni studenci powinni być w stanie wykonać proste ćwiczenia na równowagę.

Jeśli dziecko porusza się w normalnym zakresie pod względem wzrostu i wagi, to w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń w uczęszczaniu do szkoły. Jednak badanie fizyczne obejmuje również badanie oczu, a także uszu, aby nie było niepotrzebnych trudności w nauce w szkole z powodu istniejących deficytów.

Test warunków fizycznych obejmuje również zdolności motoryczne. Dzieci powinny umieć,

 • trzymać ołówek
 • rysować cienkie linie
 • posługiwać się nożyczkami
 • złapać piłkę
 • chodzić do tyłu
 • utrzymywać równowagę na belce
 • oraz bez problemu wchodzić i schodzić po schodach.

Wskazówka: Naucz swoje dzieci jeździć na rowerze i pływać zanim rozpoczną naukę w szkole, aby rozwinąć umiejętności motoryczne brutto.

2.2 Podstawy nauki muszą być właściwe

Zarówno pisanie, jak i arytmetyka to umiejętności, których dzieci mogą się nauczyć w szkole podstawowej. Nie musi więc być tak, że dzieci już z góry są w stanie je wykonywać. Aby jednak nauka w szkole przyniosła oczekiwane rezultaty, muszą zaistnieć podstawowe umiejętności poznawcze.

Kind sitzt am Schreibtisch
Wspieraj umiejętność koncentracji

Aby uniknąć problemów z mówieniem w szkole, pożądany jest więc jak najbardziej przejrzysty język. Jeśli dziecko potrafi już liczyć do 10, a nawet do 100, stwarza to doskonałe warunki do ułatwienia dzieciom startu w szkole.

Znacznie ważniejsze od tego są jednak następujące podstawowe warunki gotowości szkolnej:

 • zapamiętywanie różnych zadań
 • uchwycenie i wdrożenie reguł
 • umiejętność tworzenia powiązań między poszczególnymi rzeczami (Co jest większe? Które kolory są podobne? itp.)
 • zdolność do koncentracji przez dłuższy czas (około 15 do 20 minut).

2.3 Kompetencje emocjonalne i społeczne

Kompetencje emocjonalne i społeczne dotyczą głównie przyjaźni, ogólnych interakcji z innymi oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów, asertywności i szacunku dla innych.

Ponadto należy ćwiczyć separowanie się od siebie w rodzinie. Z reguły po okresie przedszkolnym nie stanowi to już problemu.
Niemniej jednak nowe środowisko i zmieniona społeczność klasowa stanowią dla niektórych dzieci początkowe wyzwanie.

3. ważne pytania i odpowiedzi – FAQs

3.1 Czy mogę zapisać dziecko do szkoły wcześniej?

Mädchen liest ein Buch
Szczególnie uzdolnione dzieci mogą być zapisane do szkoły wcześniej.

Niektóre dzieci są nieco szybsze w rozwoju, dzięki czemu gotowość szkolna istnieje bardzo wcześnie.
Dlatego rodzice mogą ubiegać się o wcześniejsze zapisanie do danej szkoły, jeśli w normalnych warunkach dziecko nie zostałoby jeszcze zapisane.

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte czy nie, decyduje dyrekcja danej szkoły podstawowej. W większości krajów związkowych nie ma już określonych terminów, kiedy jest to możliwe.

W zależności od sytuacji, opinia psychologa szkolnego poświadcza, że dziecko jest zdolne do uczęszczania do szkoły. Wniosek należy złożyć nieformalnie w wybranej szkole.

3.2 Czy możliwe jest odroczenie obowiązku szkolnego?

Ein Kind schneidet eine Grimasse
Niektóre dzieci potrzebują jeszcze jednego roku, aby osiągnąć niezbędną gotowość szkolną.

Jeśli rozwój dziecka ujawnia wątpliwości co do jego gotowości szkolnej, można dokonać odroczenia na jeden rok.
Jest to jednak wyjątek i nie należy go traktować lekko.

Niektóre landy stawiają w tym momencie na szkolną zerówkę. W takiej placówce dzieci, które nie są jeszcze gotowe do szkoły, uczą się najważniejszych umiejętności, aby w następnym roku móc uczęszczać do szkoły podstawowej.
W innych stanach federalnych, które nie oferują szkolnej zerówki, dzieci otrzymują zazwyczaj dodatkowe wsparcie w przedszkolu.

3.3 Czy moje dziecko musi mieć kartę szczepień?

Istnieją wprawdzie szczepienia, które powinno otrzymać każde dziecko, ale w Niemczech nie ma ogólnego obowiązku szczepień. Mimo to urzędy często żądają kart szczepień, tak że problemy mogą pojawić się już w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.
Jeśli nie chcecie, aby Wasze dzieci były szczepione, przemyślcie jeszcze raz swoje powody.

Cieszcie się razem z dzieckiem na rozpoczęcie szkoły. Stworzy to oczekiwanie i ułatwi dziecku wejście w kolejny etap jego życia.

4. poradnik i szybki test gotowości szkolnej

No products found.

Artykuły powiązane