Ciąża wysokiego ryzyka: szczególny nacisk na matkę i dziecko

Ciąża wysokiego ryzyka nie zawsze oznacza ostre ryzyko w obrębie ciąży. Kobiety w ciąży wysokiego ryzyka są coraz częściej monitorowane medycznie. Podwyższony wiek kobiet w ciąży jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka. Jeśli kobieta w …

Ciąża wysokiego ryzyka: szczególny nacisk na matkę i dziecko

Besonders vorsichtig sein bei einer Risikoschwangerschaft
 1. Magazyn
 2. »
 3. Ciąża
 4. »
 5. W czasie ciąży
 6. »
 7. Ciąża wysokiego ryzyka: szczególny nacisk na matkę i dziecko
 • Ciąża wysokiego ryzyka nie zawsze oznacza ostre ryzyko w obrębie ciąży.
 • Kobiety w ciąży wysokiego ryzyka są coraz częściej monitorowane medycznie.
 • Podwyższony wiek kobiet w ciąży jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka.

Jeśli kobieta w ciąży jest klasyfikowana jako ciężarna wysokiego ryzyka, nie oznacza to od razu zagrożenia dla życia matki i dziecka. Oznacza to raczej, że ciąża obarczona jest pewnym ryzykiem, które sprawia, że konieczne jest ściślejsze monitorowanie medyczne ciąży.

1) kryteria ciąży wysokiego ryzyka

Istnieje kilka kryteriów nadawania statusu „ciąży wysokiego ryzyka”. Kobiety ciężarne mogą być od początku zakwalifikowane do grupy wysokiego ryzyka, na przykład z powodu choroby podstawowej. Jednak klasyfikacja może być również dokonana w późniejszym okresie. Jednym z najważniejszych kryteriów jest wiek matki.

1.1 Wiek kobiety ciężarnej: Jeden z najważniejszych czynników ryzyka

aeltere schwangere lehnt an wand
Wiek kobiety jest jednym z najważniejszych powodów ciąży wysokiego ryzyka.

Czasami chęć posiadania dziecka przychodzi późno, co nie zawsze jest bezproblemowe: kobiety ciężarne w wieku 35 lat lub starsze są uważane za kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Powodem tego jest fakt, że wraz z wiekiem przychodzi zwiększone prawdopodobieństwo, że rozwój dziecka nie będzie optymalny. Powodem tego jest fakt, że procesy zachodzące podczas zapłodnienia i rozwoju zarodka nie są już optymalne.

Podobnie jak wiek kobiety, odchylenie od prawidłowej wagi również ma wpływ na ciążę. Zbadał to zespół kierowany przez naukowca Sarkę Lisonkovą z University of British Columbia w Vancouver. Na potrzeby analizy oceniono dane 800 tys. kobiet z amerykańskiego stanu Waszyngton, które zaszły w ciążę w latach 2003-2013. Wśród najważniejszych ustaleń było to, że ryzyko doznania wstrząsu z poważnymi zaburzeniami krążenia podczas porodu było wyższe u kobiet, które miały nadwagę lub niedowagę. Zwiększono też ryzyko często śmiertelnego zatoru płynem owodniowym i niewydolności nerek. Z analizy wynika, że średnio 16 na 1000 porodów kończy się takimi ciężkimi do zagrażających życiu powikłaniami. Ryzyko wzrasta u kobiet w wieku 39 lat i starszych, a u ciężarnych w wieku 40-44 lat o jeden procent w porównaniu z tymi w wieku 25-29 lat. Ryzyko wstrząsu jest trzykrotnie wyższe u osób w wieku od 40 do 44 lat, a ryzyko zatoru płynem owodniowym jest ośmiokrotnie wyższe.

Risikoschwangerschaft
W ciążach mnogich udzielane jest również intensywniejsze wsparcie medyczne.

Znane powikłanie to także prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń chromosomalnych. Najbardziej znanym jest trisomia 21, której prawdopodobieństwo zależy w dużej mierze od wieku matki. Podczas gdy prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało trisomię 21 wynosi 1:1070 dla 20-letnich matek w 12 tygodniu ciąży, to dla 38-latek jest to 1:120, a dla matek w wieku 41 lat 1:80.

1.2 Komplikacje w poprzednich ciążach

Do grupy ciężarnych wysokiego ryzyka zalicza się również kobiety, u których spodziewane są powikłania w czasie ciąży lub porodu. Może to mieć miejsce, jeśli ciężarna przebyła już poronienie lub ciążę pozamaciczną, jest więcej niż cztery poprzednie ciąże lub w poprzednich ciążach występowały powikłania.

1.3 Choroby przewlekłe

Jeśli ciężarna cierpi na chorobę podstawową, która może wpłynąć na rozwój zarodka lub przebieg ciąży, otrzyma bardziej intensywną opiekę medyczną. Kobieta może zostać zakwalifikowana jako ciężarna wysokiego ryzyka tylko dlatego, że ma nadwagę.

Do najczęstszych chorób przewlekłych należą:

 • Cukrzyca
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Choroby serca
 • Osłabienie nerek
 • Choroby wątroby i płuc
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Anemia
 • Choroba tarczycy
 • Astma oskrzelowa
 • Otyłość
 • Reumatyzm
 • Epilepsja
 • Zapalenie wątroby, HIV

W zaawansowanej ciąży kobieta może zostać zaklasyfikowana do ciąży wysokiego ryzyka, jeśli szyjka macicy otworzyła się przedwcześnie (osłabienie szyjki macicy), występuje krwawienie lub łożysko nie jest w optymalnym położeniu. Późna gestoza („zatrucie ciążowe”) również prowadzi do klasyfikacji jako ciąża wysokiego ryzyka.

Uwaga: Jeśli kobieta w ciąży cierpi na wysokie ciśnienie krwi, wydalanie białka z moczem lub zatrzymywanie wody w ostatnim trymestrze, może to wskazywać na późną gestozę.

1.4 Wieloraczki mają mniej miejsca na optymalny rozwój

Kobiety, które są w ciąży bliźniaczej lub mnogiej są również traktowane jako ciężarne wysokiego ryzyka. Zdrowie matki i dzieci jest intensywniej monitorowane, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest tu wyższe niż w normalnej ciąży.

1.5 Grupa krwi: niezgodność z grupą Rhesus prowadzi do komplikacji w drugiej ciąży

Risikoschwangerschaft
Do grupy ciężarnych wysokiego ryzyka należą kobiety z cukrzycą.

Jeśliwystępuje niezgodność z rhesus (morbus haemolyticus), układ odpornościowy reaguje na krew dziecka. Jeśli kobieta jest rhesus-negatywna, zazwyczaj może bez problemu donosić pierwsze dziecko do terminu. Jednak po urodzeniu krew dziecka, które w większości jest rhesus-pozytywne, z dużym prawdopodobieństwem dostanie się do krwiobiegu matki. Układ odpornościowy reaguje na to i przechowuje informacje. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę po raz drugi, układ odpornościowy reaguje na obcą grupę krwi.

Konsekwencją niezgodności Rh może być anemia, powiększenie wątroby i śledziony, uszkodzenie mózgu, a nawet śmiertelne uszkodzenie dziecka. Na szczęście istnieje test na obecność czynnika rhesus. Dzięki odpowiednio wczesnemu badaniu kobiet w ciąży pod kątem ich czynnika Rh można zapobiec takim konsekwencjom i podjąć odpowiednie kroki. Niemniej jednak, kobiety z ujemnym czynnikiem Rh są uważane za kobiety w ciąży zagrożonej.

1.6 Poród: ułożenie breech i cesarskie cięcie

Risikoschwangerschaft
Ciąża wysokiego ryzyka jest otoczona wzmożoną opieką

Po pierwszym trymestrze dziecko szybko rośnie i wkrótce będzie coraz mniej miejsca na całkowity obrót. Gdy tylko staje się jasne, że dziecko jest w niekorzystnej pozycji do porodu, lekarz mówi o ciąży wysokiego ryzyka. Dzieje się tak w przypadku prezentacji dwurożnej lub breech presentation, ponieważ tutaj możliwość naturalnego porodu jest nieco trudniejsza, ale nie niemożliwa.

To samo dotyczy kobiet, które już wcześniej rodziły przez cesarskie cięcie. Z każdym kolejnym porodem uznaje się je za zagrożone ciążą, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji przy porodzie samoistnym.

2. ciąża wysokiego ryzyka: na początku nie ma powodów do obaw

Risikoschwangerschaft
Kobiety z reguły mogą pracować aż do urlopu macierzyńskiego

Kryteria klasyfikacji ciąży wysokiego ryzyka są stale poszerzane. W związku z tym coraz więcej ciąż jest uznawanych za ciąże wysokiego ryzyka. Istnieją duże różnice w klasyfikacji ryzyka, które dotyczą np. kobiet, które przeszły ciążę pozamaciczną i kobiet, które są przewlekle chore z powodu chorób serca i muszą przyjmować leki.
Zatem podczas badań przesiewowych należy omówić z lekarzem specjalistą, jakie jest ryzyko i jakie leczenie jest rzeczywiście konieczne.

Są badania, które mówią, że obecnie już co druga ciąża jest z definicji ciążą wysokiego ryzyka.

3. prawo pracy: zakaz zatrudnienia w przypadku ciąży wysokiego ryzyka możliwy

Risikoschwangerschaft
Do grupy kobiet w ciąży wysokiego ryzyka należą kobiety z nadwagą.

Jak ciąża wysokiego ryzyka wpływa na aktywność zawodową kobiety ciężarnej? Nie ma ogólnej odpowiedzi na to pytanie.

Co do zasady lekarz konsultujący może wydać zakaz zatrudnienia dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jeśli uzna to za konieczne. W takim przypadku kobieta jest zwolniona z pracy do czasu rozpoczęcia ustawowego okresu ochrony macierzyństwa.
Ten indywidualny zakaz zatrudnienia, jako okres ochronny, jest kolejną odmianą ogólnego zakazu zatrudnienia. Oba są uregulowane w ustawie o ochronie macierzyństwa.

Ogólny zakaz zatrudnienia Indywidualny zakaz zatrudnienia
Jak działa wchodzi w życie, gdy tylko ocena sytuacji w miejscu pracy określi, że dana czynność jest zbyt trudna lub niebezpieczna dla zdrowia kobiety w ciąży, może też wejść w życie tylko częściowo, np. zakazać wykonywania określonych zadań

Gdy tylko lekarz prowadzący stwierdzi zagrożenie dla matki lub nienarodzonego dziecka w przypadku kontynuowania pracy w czasie ciąży, może wprowadzić częściowy lub całkowity zakaz zatrudnienia z zaświadczeniem lekarskim
Okres Może wejść w życie w dowolnym momencie Bezpośrednio z początkiem ciąży lub w indywidualnym czasie.
Przyczyny Czynności związane z dużą ilością pyłów, gazów, oparów, ciepła, zimna lub wilgoci, ciągłe stanie, praca w nocy, praca w niedziele i święta, brak indywidualnej oceny stanu zdrowia kobiety, ale obiektywne przesłanki zagrożenia zdrowia Decyzja indywidualna zgodnie z ust. 3

Kobieta w ciąży, która została zakwalifikowana do grupy wysokiego ryzyka ze względu na wcześniejsze cesarskie cięcie, zwykle nie potrzebuje zakazu zatrudnienia. W końcu ryzyko odnosi się do nadchodzącego porodu, a nie do przebiegu ciąży.
Jeśli natomiast ciężarna cierpi na osłabienie nerek, co może prowadzić do problemów zdrowotnych i komplikacji w ciąży, lekarz może rozważyć indywidualny zakaz zatrudnienia.

4. przejęcie kosztów przez kasy chorych: Na co zwrócić uwagę

Pobieranie próbek z kosmówki

Jest to nakłucie łożyska. Komórki pobiera się z tzw. kosmówki, czyli błony owodniowej zarodka. Dzięki badaniu komórek można wykryć nieprawidłowości chromosomalne i poszczególne zaburzenia metaboliczne zarodka.

Jeśli kobieta została zakwalifikowana do ciąży wysokiego ryzyka, otrzymuje rozszerzoną opiekę ze strony lekarza prowadzącego. Ma prawo do dodatkowych badań, które zależą od indywidualnej sytuacji. Na przykład w przypadku ciąży mnogiej zasadne jest częstsze badanie ultrasonograficzne, aby sprawdzić stan zarodków. Kobiety ciężarne z chorobami przewlekłymi mogą potrzebować regularnych badań u innych specjalistów.

Kobiety w starszym wieku mogą mieć wykonany pomiar fałdu karkowego lub pobranie próbki kosmówki, aby dowiedzieć się o ryzyku wystąpienia nieprawidłowości genetycznych u ich dziecka. Koszty leczenia cukrzycy ciążowej lub nadciśnienia mogą być również pokryte przez kasęchorych. O to, które koszty zostaną pokryte przez kasę chorych w jakich okolicznościach, należy zapytać w każdym indywidualnym przypadku.

Artykuły powiązane